Klebelsberg Kuno Általános Iskola
és Gimnázium

Főoldal Menü megjelenítése/elrejtéseSegítőkutyás bemutató :

Iskolánkról


Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
1028 Budapest, Szabadság utca 23.
OM azonosító: 035327
Telefon: 397-4569
Fax: 376-8344
E-mail: klebi@klebelsberg.edu.hu
Honlap: www.klebi.huIskolánk a II. kerület közoktatási palettájának egyik meghatározószellemi műhelye. Névadónk, Klebelsberg Kuno – a múlt század neves - kultúr- és tudománypolitikusa – szellemiségében kiemelt célnak tekintjük a széles látókörű, ismereteit hasznosítani tudó fiatalok nevelését – oktatását, akik így képessé válnak egyéni életük és közösségük tudatos jobbítására. Céljaink elérésén hivatásukat szerető, kiválóan képzett pedagógusok dolgoznak. Munkájukat gyermekközpontúság, módszertani sokszínűség jellemezi. Tevékenységükbe sikeresen építik be a különféle alternatív pedagógiai módszereket is.Iskolánk közvetlen közelében családiházak, park, játszótér van, a termekből rendezett zöldövezetre és a budai hegyekre láthatunk. A II. kerületi Önkormányzat – Európai Unióspályázat segítségével – elvégeztette iskolánk teljes körű akadálymentesítését. A vakok és gyengén látók számára vakvezető sáv, a hallássérültek számára indukciós hurkok, a mozgássérültek számára liftek és rámpák kerültek kialakításra. Számítógépes és kémiai szaktantermek, hat nyelvi kisterem szolgálja az oktatást, a fejlesztő pedagógusok külön szobában foglalkozhatnak egy-egy diákkal. Egyedülálló adottságú és felszereltségű, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas sportcsarnok áll az iskolahasználók rendelkezésére. Iskolánk udvarán rekortán pályán sportolhatnak a tanulóink.Leendő első osztályos tanulóinkat felkészült, tapasztalt pedagógusok várják, akiknek elsődleges célja, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, és az első négy évben biztos alapkészségekre tegyenek szert. Munkájuk során a Meixner Ildikó–féle dyslexia-prevenciós olvasástanítási módszert alkalmazzák késleltetett írástanulással, pedagógiai asszisztensek segítségével. Az iskolánkban dolgozó fejlesztő pedagógusok és pszichológus közreműködésével a különböző tanulási nehézségekkel, esetleges magatartászavarral küzdő kisdiákok szűrését, fejlesztését, felzárkóztatását tudjuk eredményesen végezni.Rendszeresen, nagy számban töltik nálunk összefüggő, komplex szakmai gyakorlatukat az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának hallgatói.Iskolánkban választható első osztálytól német nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás is, lehetőséget teremtve a pesthidegkúti német nemzetiségi őslakosságon túl mindenkinek arra, hogy a német nyelvet, kultúrát, annak honi hagyományait megismerje. Heti egy órában német nyelven tanítjuk a német hon- és népismeretet. Tanulmányi versenyeken, kulturális szemléken gyermekeink rendre a legjobb helyezéseket érik el, ezzel bizonyítják pedagógusaink munkájának hatékonyságát. Évente nyelvi tábort szerveznek németnyelv területre, ezzel is elősegítik a nyelvgyakorlást, és levelezési lehetőségeket teremtenek.Törekszünk arra, hogy tanulóinknak biztosítsuk a különféle sportágakban való elmélyülés lehetőségét és alakítsuk ki az egészséges életmód, az ép testben ép lélek szemlélet fontosságát. A tanórai testnevelést a DSE (Diák Sport Egyesület) és a Hidegkúti Sport Club széles skálán mozgó tevékenységrendszere – kosárlabda, röplabda, kézilabda, floorball, labdarúgás, tollaslabda, falmászás sportágakban – egészíti ki. Nemzetközisikereket ért el az iskola falmászásban, tanulóink hazai bajnokok tollaslabdában. 
Gimnáziumunk 1993-ban kezdte el munkáját. A 2004-2005-ös tanévtől kezdődően a Közoktatási Törvény 28-29.§-a értelmében ötosztályosra bővült.A 9.ny évfolyamon nyelvi előkészítő osztály működik, melyben angol és német nyelvtanulási lehetőséget kínálunk. Az angol nyelvet heti 12 órában, a német nyelvet heti 6 órában oktatjuk szintek szerinti csoportbontással. A nyelvekből a csoportba sorolást a beiratkozáskor a nyelvtanárok végzik el.A további órakeret felbontása a következőképpen alakul:
  • digitális kultúra 3 óra (csoportbontásban)


  • magyar nyelv –és irodalom (képességfejelesztés) 2 óra


  • matematika (képességfejelesztés) 3 óra


  • testnevelés 5 óra


  • közösségi nevelés 1 óraA 9-12. évfolyamokon általános tanterv szerint tanulnak a diákok.Hagyományos rendezvények:• Az iskolánk alsó, felső és középiskolai tagozata iránt érdeklődőknek novemberben és márciusban egy-egy hétre megnyitjuk kapuinkat.• A Szülői Munkaközösség, az Alapítvány, az Iskolavezetés döntéseiről, munkájáról, felkéréseiről az iskola honlapjáról tájékozódhatnak.• Az évek óta hagyományos karácsonyi vásár iskolánk nagy sikerű rendezvénye.• Minden tavasszal megszervezzük az iskola valamennyi évfolyamát átölelő kulturális seregszemlénket, a Klébi-fesztivált.• A gimnáziumi tagozat gólyatábora, szalagavató bálja, angol teadélután és a bécsi adventi kirándulás teszik lehetővé, hogy a különböző évfolyamok diákjai jobban megismerjék egymást. A nyelvtudás elmélyítését, az európai országokkal való megismerkedés lehetőségét és kapcsolatteremtést elősegítendő nemzetközi pályázatokon (ACES, COMENIUS, Erasmus Plus) veszünk részt. Egyhetes angliai vagy ausztriai nyelvgyakorló kirándulással mélyíthetik el tudásukat tanulóink. • Tanulóink erdei iskolákban, illetve országjáró kirándulások során ismerhetik meg hazánk természeti és kulturális kincseit.• A tanév végén az osztályok diákjai és a szülők összemérhetik szakácstudományukat a kerti bográcsos főzőversenyen.Az alapkészségek kialakítása, fejlesztése mellett iskolánk biztosítja:• az idegen nyelvek (német, angol) oktatását• a német nemzetiségi nyelv oktatását• az angol nyelv oktatását 3. osztálytól• azt a lehetőséget is, hogy az alsó tagozat 1-2. évében ne kelljen idegen nyelvet tanulni• emelt óraszámú és szintű testnevelés oktatást• a korrepetálás, illetve a tehetséggondozás lehetőségét• pedagógiai asszisztensek jelenlétét a mindenkori első osztályokban• fejlesztő pedagógusokat az esetlegesen fellépő tanulási nehézségek okainak feltérképezésére és a szükséges fejlesztésre• az esetleg fellépő kamaszkori problémák megfelelő kezelését iskolapszichológus segítségével• Az iskolai Diákönkormányzat munkája során a gyerekek megismerik a jogok és kötelességek fogalmait, az önszervezés fáradságos munkáját.A művészeti képzés lehetőségeit is biztosítjuk:• délutánonként lehetőség nyílik intézményünkben a zenetanulásra: a Járdányi Pál Zeneiskola és a Kis Zenede tanárai zongorázni, hegedülni, furulyázni és fuvolázni tanítják a jelentkezőket, természetesen szolfézsoktatás is van• iskolai énekkar• rajz szakkör a tehetséges gyerekeknek• a helyi, területi, megyei, országos tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, bemutatókon való részvételtA kedves érdeklődők minden további kérdésére készséggel válaszolunk. 
Rósa Viktor
igazgató   

Segítőkutyás bemutató :

Klebelsberg Kuno 2018